CNK528 (Đỏ đô) - Túi xách CNK Nezu Quilted Boxy Bag CK2-80271114

CNK528  - Túi xách CNK Nezu Quilted Boxy Bag CK2-80271114 size: 15x9x15.5cm

370.000₫

CNK528 (Đen) - Túi xách CNK Nezu Quilted Boxy Bag CK2-80271114

CNK528  - Túi xách CNK Nezu Quilted Boxy Bag CK2-80271114 size: 15x9x15.5cm fulltag + túi vải + túi giấy

370.000₫

CNK528 (Trắng) - Túi xách CNK Nezu Quilted Boxy Bag CK2-80271114

CNK528 (Trắng) - Túi xách CNK Nezu Quilted Boxy Bag CK2-80271114 size: 15x9x15.5cm

370.000₫

CNK511 (TRẮNG) - Túi xách CNK Chain Handle Shoulder Bag CK2-20840464-10

CNK511 (TRẮNG) - Túi xách CNK Chain Handle Shoulder Bag CK2-20840464-10

430.000₫

CNK524 (BLACK) - Túi xách CNK Croc-Effect Structured Bag CK2-50781127

CNK524 (BLACK) - Túi xách CNK Croc-Effect Structured Bag CK2-50781127 Size : 21x17x8.5cm ( miệng 16.5)  

370.000₫

CNK524 (WHITE) - Túi xách CNK Croc-Effect Structured Bag CK2-50781127

CNK524 (WHITE) - Túi xách CNK Croc-Effect Structured Bag CK2-50781127 Size : 21x17x8.5cm ( miệng 16.5)

370.000₫

CNK523 (BLACK) - Túi xách CNK kẻ ô vuông Ck2-80781608

CNK523 (BLACK) - Túi xách CNK kẻ ô vuông Ck2-80781608

380.000₫

CNK523 (WHITE) - Túi xách CNK kẻ ô vuông Ck2-80781608

CNK523 (WHITE) - Túi xách CNK kẻ ô vuông Ck2-80781608

380.000₫