CNK515 - Hộp quà tặng fullbox siêu sang

Mã hàng: CNK515 | Hãng :Charles and Keith

430.000₫

Mô tả ngắn 𝙎𝙞𝙚̂𝙪 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙣𝙜𝙤̣𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙤 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙧𝙖 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙡𝙖̀𝙢 đ𝙤̂́𝙣 𝙩𝙞𝙢 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙗𝙖𝙤 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 -𝙃𝙤̣̂𝙥 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙩ế . •𝘾𝙖̉ 𝙢𝙤́𝙘 𝙘𝙝𝙞̀𝙖 𝙠𝙝𝙤́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙪́𝙞 𝙝𝙤𝙗𝙤 𝙢𝙞𝙣𝙞 đ𝙚̂̀𝙪 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙜𝙤́𝙞 𝙭𝙞𝙣𝙝 𝙭𝙖̆́𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙝𝙤̣̂𝙥 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙢𝙖̀𝙪 𝙝𝙤̂̀𝙣𝙜 đ𝙤̣̂𝙘 𝙦𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣. ...

𝙎𝙞𝙚̂𝙪 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙣𝙜𝙤̣𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙤 𝙫𝙪̛̀𝙖 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙧𝙖 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙡𝙖̀𝙢 đ𝙤̂́𝙣 𝙩𝙞𝙢 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩 𝙗𝙖𝙤 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞

-𝙃𝙤̣̂𝙥 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙩ế 🌹.

•𝘾𝙖̉ 𝙢𝙤́𝙘 𝙘𝙝𝙞̀𝙖 𝙠𝙝𝙤́𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙪́𝙞 𝙝𝙤𝙗𝙤 𝙢𝙞𝙣𝙞 đ𝙚̂̀𝙪 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙜𝙤́𝙞 𝙭𝙞𝙣𝙝 𝙭𝙖̆́𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙝𝙤̣̂𝙥 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙢𝙖̀𝙪 𝙝𝙤̂̀𝙣𝙜 đ𝙤̣̂𝙘 𝙦𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣.

Size : 21cm* 23cm*6cm

Fullbox + tag

sẵn & ship liền ạ

Chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng ≤ 5km tính từ cửa hàng, riêng đơn hàng mua Online sẽ được giao hàng trong vòng 24 giờ đối với các đơn hàng có giá trị từ 300.000 đồng trở lên và áp dụng cho tất cả các mặt hàng.
Chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 03 - 07 ngày nếu phạm vi giao hàng từ 20km đến 200km tính từ cửa hàng
Đối với các đơn hàng có phạm vi giao hàng từ 5km - 20km, nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp thỏa thuận thời gian giao hàng với khách hàng.
Trước khi vận chuyển, bộ phận giao nhận sẽ liên lạc với Quý khách hàng để hẹn thời gian, địa điểm cụ thể để giao hàng cho Quý khách hàng.
Thời gian giao hàng: từ 8h30 đến 17h30 thứ hai đến thứ bảy.

Sản phẩm nổi bật